| Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes
You are logged in as a guest. ( logon | register )


Random quote: Thương ai thương cả đường (sugar) đi_Ghét ai ghét cả muối, hành, tỏi, tiêu!
- (Added by: SongNgan)

Di truyên - Ăn uống và sức khoẻ
Moderators: admin

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
   Trò Chuyện Với Nhau-> Trao Đổi Linh TinhMessage format
 
nguyentaithanh
Posted 2017-10-27 7:06 AM (#123653)
Subject: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Trứng thụ tinh (kết hợp ngẫu nhiên gene của bố và mẹ) hình thành bào thai rồi con người mới được sinh ra.

Giáo dục của gia đình, xã hội và môi trường là những yếu tố chính tạo nên 1 con người với hầu hết những mặt khác nhau như sở thích, sở trường, tính cách, niềm tin vào giá trị (set of value), ứng xử xã hội, mục đích của cuộc sống (nhân sinh quan, thế giới quan), bịnh tật, tuổi thọ ... (software, genes =  hardware?).

Thức ăn, cách nấu, thói quen ăn uống, chất lượng và số lượng thực phẩm ảnh hưởng (đã đang và sẽ) tới hệ thống miễn dịch, phòng tế bào ung thư hình thành hay phát triển, thậm chí có thể giúp cơ thể stall, reverse or heal cancer.  

Thành tự nghiên cứu về quan hệ của di truyên - ăn uống - sức khoẻ (ung thư).

Các bạn nếu ai biết thông tin trên mạng, web site, sách xin cho Thành biết (Rnop2007@yaho o.com) cám ơn trước.

 Edited by nguyentaithanh 2017-11-08 5:29 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-10-27 8:44 AM (#123655 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX
Thanh se doc nhung sach ve an uong, ddang tua sach, tom tat va nhan ddinh nhung diem (theo chu quan cua Thanh) chinh.
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-01 8:54 AM (#123660 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX
Khi doc sach, Thanh doc loi tựa và tóm tắt của 1 chương để xem sách có hợp không.

Edited by nguyentaithanh 2017-11-02 4:18 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-06 5:43 AM (#123661 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Nature's Cancer-Fighting Foods 

Verne Varona introduction by Mark Scholz, MD

Ung thư (tumor) đã có trong cơ thể 15-25 năm chờ khi hê. thống miễn di.ch yếu (do ăn uống với thư.c phẩm processed foods qua chế biến công nghiê.p hay tiếp xúc với hóa chất) và môi trường ta.o điều kiê.n cho tế bào ung thư phát triển.

Thành mong là các ba.n đến thư viê.n mươ.n sách.

Between 80 and 90 percent ò all cancers occur as a result of poor nutrition, bad habits (smoking, alcohol, etc.) chemical ingestion, and other environmental factors, according to the National Academy of Sciences, the National Department of Health and Human Services, the Cancer Institute, and the American Cancer Society. 

Five of the most common cancers-lung, breast, stomach, colorectal and prostate-were paractically unheard of before the early 20th century. Population studies have revealed that the escalation of cancer parallels the development of industry and chemical technology. The more developed a country, the higher its cancer ratio. In the short space of only two generations, 10 million new chemicals have been invented and randomly released by the thousands into our environment. 

 Edited by nguyentaithanh 2017-11-06 5:49 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-06 6:20 AM (#123662 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

In attempting to stall, reverse, or prevent cancer:

1. strengthen blood quality: eat nutritious plant-based whole foods: whole grains, nuts, seeds, beans, vegetable, fruits, quality vegetable oils, and small quantities of animal protein.

2. strengthen immunity: reducing sugar and minimizing fat and unnecessary chemicals

3. regulate blood sugar

4. improve your body's natural detoxing ability: The balance among carbohydrates (sugar in food, fruit), fats and proteins in our diet and the quality of the food we eat dramatically influences our body's natural ability to detoxify. Edited by nguyentaithanh 2017-11-12 4:48 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-06 6:37 AM (#123663 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Thực phẩm rau, gạo lức, đậu, hạt, ít dầu, ít thịt theo tỷ lệ: 80 % là rau đậu hạt, 20 % còn lại là protein (đậu, hạt tốt hơn thịt animal proteins).

Máu (1 ở trên) tốt do ăn uống nhiều rau, tối thiểu hóa thịt, không đường (no refined sugar) whole grains, it dầu, mở sẽ làm tốt 2, 3, 4. 

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-06 6:50 AM (#123664 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Tác giả chỉ ra con người ăn ít muối sẽ thèm hay muốn ăn thịt. Khi thèm đường hay ăn nhiều đường co' thể ddang nuo^i hay support cho tumor growth vì tế bào ung thư cần đường gấp 8 lần so với bình thường.

2016 Thành uống cà phê nhiều dduong hon trước đó. 

1 muổng cà phê refined sugar làm giảm khả na(ng miễn dịch của cơ thể khoảng 5 giờ.

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-07 3:53 AM (#123668 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

The Cancer Protection Supplement Plan

1 Beta Carotene: vitamine A: carrots, sweet potatoes, leafy green vegetables

2 Vitamine E: dark green vegetable, eggs, wheat germ, unrefined vegetable oils 400 IU daily

3 Coenzyme Q10: fish, sardines, soybean, grapeseed oils, sesame seeds, pistachios, walnuts, and spinach (200-300 milligrams daily, it is best absorged with wome type of fatty food.

4 Modified Citrus Pectin (MCP):  reduce the spread of prostate, breast and skin cancer, 800 milligrams three times a day.

5 Vitamine B1, B2, B3 and B6: dark green leafy vegetables, brewer's yeast, wheat germ, whole grains and grain products, various animal meats, 50 milligrams of vitamin B complex - urine bright yellow color.

6. Vitamine C: 30-180 milligrams per days

7. Vitamine D: 750-3000 iu

8. Selenium: 70 to 100 micrograms per day

9. Calcium: 500-1000 milligrams

10. Magnesium: 300-420 milligrams

11. Iodine: 150 micrograms

12. Zinc: 15 milligrams

13 Omega-e Fatty Acids: salmon, mackerel, haddock, cod, and sardines; vegetable sources are flaxseed, flaxseed oil, and walnuts . Some studies have shown that essential fatty acids can inhibit breast cancer. Flaxseed oil was not recommended for men.

14. Curcumin (ginger family) curcumin's absorption is poor, 12 grams daily

15. Chlorella: 1-2 tea spoons

16. Garlic : immune boosting ability (colorectal and stomach cancer) 4 grams

Vitamins cannot replace food.

high amounts of calcium inhibit absorption of iron and other trace elements

folic acid and mask hematologic signs of vitamin B12 deficiency, which if untreated can result in irreversible neurologic damage

Zinc supplementation can reduce copper status, impair immune responses, and decrease high-density lipoprotein cholesterol levels

High doese of vitamin E can interfere with vitamin K action. Over 25000iu per day can cause headaches, dry skin, hair loss, fatigue, bone problems and liver damage 

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-07 4:36 AM (#123669 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Ăn chay tốt cho phòng bi.nh và chữa binh ung thư.

Rau (80%), đâ.u, ha.t, chất đa.m thư.c vâ.t, ion (không ăn hay ăn ít thi.t đô.ng vâ.t).

switch to whole grains 

  Grain

  Origins

     Contemporary use

Amaranth

dền

South America

Calcium, Vitamin A and C

Cook like rice

barley  lúa mạch

Ancient Egypt

become creamy when cooked slowly, take longer than rice to cook

buckwheat

lúa mạch đen

Northern Europe

Used whole as groats or ground into flour

Corn

Bắp

Central Mexico

Offers the most fiber and flavor

Substitute corn for flour tortillas

millet

cây kê

 

Africa

Contains 16 to 22 percent protein vs. wheat's 10 percent

Choose millet flour for gluten-free diets;

Cook as pilaf and combine with veggies

oats

yến mạch (kiều mạch)

Middle East

Find as rolled or steel cut

Cook steel cut or rolled for hot porridge

Add rolled to cookies, muffins, pancakes, waffles

Grind and use instead of flour when breading fish or for fried green tomatoes

quinoa

 

Peru

Beautiful red and white varieties

Substitute for rice or oatmeal

Prepare with chopped veggies and dressing for healthy salads

rice

Southeast Asia

Choose the least processed: jasmine, arborio, and brown basmati

rye

lúa mạch đen

Near East

Denser and darker than whole wheat

Look for artisan breads made with rye four

Wheat

 

Near East

Whole wheat bulgur and couscous

 

Chú thích:

Pilaf:  a Middle Eastern or Indian dish of rice (or sometimes wheat) cooked in stock with spices, typically having added meat or vegetables.

quinoa:  a goosefoot found in the Andes, where it was widely cultivated for its edible starchy seeds before the introduction of Old World grains.

arborio:  a variety of round-grained rice produced in Italy and used in making risotto.

couscous: a type of North African semolina in granules made from crushed durum wheat. 

 Edited by nguyentaithanh 2017-11-09 5:25 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-07 7:19 AM (#123670 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Rất khó để thay đổi thói quen ăn uống và nấu ăn.

Khi người bị bịnh ung thư phát bịnh, cơ thể yếu trong khi tế bào ung thư mạnh (biểu hiện như không ăn được -ung thư bao tử, biếng ăn, mệt mõi, không thèm ăn ...)  tới lúc này thì không còn thì giờ để phòng hay chửa ung thư qua thay đổi ăn uống số lượng và chất lượng.

Bản thân Thành thì tương đối dễ vì Thành thích nấu ăn và đã tự nấu từ 1989.

Thành bắt đầu học (sách) và nấu ăn chay nghiêm túc để xem phản ứng của cơ thể và giảm thiểu khả năng bị ung thư (tái phát hay ung thư ở bộ phận khác).

 

 Edited by nguyentaithanh 2017-11-07 7:30 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-07 8:48 AM (#123671 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

1. The transitional diet plate

Vegetables         30-35 %

Whole grains     20-25 %

Gain Products    5-10 %

Beans                    10 %

Fermented         5%

Fruits                    5 %

Sea Plans, nuts, oils        5-10 %

Animal protein                 5-10 % (optional)

What ever you want       5-10 % (optional)

2. The prevention diet plate

Vegetables         40 %

Whole grains     25-35 %

Gain Products    5 %

Beans/bean products                    10 -15 %

Fermented         5%

Fruits                    5 %

Sea Plans, nuts, oils        5-10 %

Animal protein                 5% (optional)

What ever you want       5 % (optional)

3. The healing diet plate

Vegetables         40-45 %

Whole grains     40 %

Gain Products    5 %

Beans/bean products                    10 -15 %

Fermented         5%

Fruits                    5 %

Sea Plans, nuts, oils        5-10 %

con số phần trăm chỉ là tương đối, ý chính là ăn rau (sạch), whole grain, đậu, trái cây, thực phẩm lên men, không (hay ăn ít) ăn thịt. 

 

 

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-07 9:04 AM (#123672 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Daily Serving Strategies

1. A regular portion of whole grains: brown rice, oat, barley, millet, buckwheat, quinoa, and amaranth

2. A generous daily serving of dark leafy greens: broccoli, collards, mustard greens, turnip greens, bok choy, kale, chinese and regular cabbage, brussels sprouts

3. A serving of root vegetables: carrot, beet, celery root, red and white (dailon) radishes, parsnip, rutabaga, turnip, burdock, onion, leek, scallion.

4. A serving of yellow-orange vegetables: squash, carrot, yam, sweet potato, rutabaga

5. A protein serving: beans, animal protein 4-5 ounces

6. Fruit: apple, pear, peach, apricot, melon, berries

7. A small portion of oil: 1-2 tea spoons

8. liquids as needed

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-08 5:37 AM (#123673 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Thành đã đọc thêm:

Food Rules (a doctor's guide to healthy eating) by Catherine Shanahan, MD

Foods that Harm Foods that heal with Dr. Joe Schwarcs and Fran Berkoff, R.D.

That Sugar Book by Damon Gameau

The New Whole Foods Encyclopedia by Rebecca Wood

Miracle Foods by Anna Selby  

Những sách trên có 1 vài quan điểm bổ xung cho Nature's Cancer - Fighting Foods (theo nhận định chủ quan của Thành

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-08 6:19 AM (#123674 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Một vài số liệu thống kê ở Mỹ:

Cancer is cause of 1 of every 4 deaths in the United States (1);

In the early 1900s, 1 in 20 people developed cancer;

In the 1940s, 1 in 16 people developed cancer;

In the 1970s, 1 in 10 people developed cancer;

Today (2014),  1 in 3 people developed cancer;

Between 80 and 90 percent of all cancers occur as a result of poor nutrition, bad habits (smoking, alcohol, etc.) chemical ingestion, and other environmental factors, according to the National Academy of Sciences, the National Department of Health and Human Services, the Cancer Institute, and the American Cancer Society.

Nhận xét của Thành (1) số liệu thống kê 1900s, 1940s, 1970s không chính xác như 1990s, 2000s, 2010s (lý do: xã hội có nhiều tiền hơn cho số liệu thống kê, phương pháp thống kê, cơ quan chính phủ/hay công ty,  máy tính, )  nhưng nó cho chúng ta số liệu, dử kiện mà chúng ta cần. 

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-08 8:29 AM (#123675 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Thành theo mô hình ăn uống chuyển tiếp có chút thay đổi.

Vegetables         30 %

Whole grains/gain products      35 %

Beans                10 %

Fermented/fruit   10 %

Sea Plans, nuts, oils        5 %

Animal protein/what ever you want     10 % (optional)

Thành đi chợ 1 tuần 2 lần và mua 

Rau         30 %: bắp cải, rau cải theo mùa (broccoli, cải bẹ xanh, bok choy, kale, salad, củ dền, dưa cải, bầu, mồng tơi, thìa là, cải làn,  củ cải trắng, cà rốt, cà chua, dưa leo, giá, hành lá, hành tây, ...

Whole grains/gain products      35 % bánh mì đen, gạo lức (có sách cho rằng brown rice 89 vs white rice 69 - ăn cơm như là phụ, nấu cơm với đậu và khoai lang), 

Beans                10 %, đâu phọng, bơ đậu phọng, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, kidney bean, đậu hủ, mì căng, đồ chay làm từ đậu (bán ăn liền tốt hơn đồ hộp hay đông lạnh), mè

Fermented/fruit   10 %: chao, nước mắm, nước tương, táo, nho, mận, 

Sea Plans, nuts, oils        5 % : dầu thực vật, dầu mè, olive, sea  plans Thành chưa biết cách nấu, ăn không thấy ngon - ion và những dưởng chất khác trong sea plans Thành ăn rau, củ thay thế.

Animal protein/what ever you want     10 % (optional): trứng omega-3 organics, gà đi bộ (free range), cá wild (not farm raised), thịt bò (grain fed), thịt heo (corn cured) và chỉ ăn 4-5 lần 1 tuần, phần ăn ít hơn 100 grams (less than 4 ounces) side disk.

Có tác giả cho rằng vì lợi nhuận của ngành công nghiệp thực phẩm, y tế, thuốc mà người dân Mỹ phải tiêu thụ thức ăn qua chế biến công nghiệp, thêm chất phụ gia, còn tồn lại (residue) hóa chất từ phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc phòng bịnh, thuốc làm động vật nuôi mau lớn ...

Gà đi bộ, bò nuôi với ngủ cốc (grain) chỉ trong 4-6 tuần trước khi vào lò mổ 

 


Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-08 9:01 AM (#123676 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

Rau, đậu và ngủ cốc chiếm 75 % thức ăn mỗi ngày.

Rửa rau, đậu nếu ngâm -5-10 phút 1 lít nước 2 muong cafe baking soda, rồi rinse, ngâm lại nuoc de ráo rồi mới nấu.

Thành rửa rau salad ở nhà, mua rau ở tiệm tây, chỉ rửa đủ ăn 1 lần (4-6 cánh xà lát), thay nước 3 lần, lá salad sạch trông thấy.

nếu mua ở siêu thị người Việt hay Tàu, thay nước 3 lần nước vẫn còn đen hơn là salad mua ở siêu thị Tây thay nước 1 lần. 

nhà hàng Việt hay Tàu rửa rau không sạch như ở nhà.

nhà hàng tây (fast food chain like McDonald,  Wendy , ...) dùng rau salad đã rửa đóng bịt sẳn sàng để ăn (không tươi và có 1 lượng chất phụ gia với số lượng chấp nhận).

Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-08 9:31 AM (#123677 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX

What are free radicals?

Free radicals

Free radicals are electro-chemically unbalanced molecules that are generated within our bodies by, among other things, pollution, cigarettes, pesticides, drugs, certain foods, overeating and stress. They are responsible at a cellular level for  many of the things that go wrong with the body. They react with healthy molecules and make them unstable, in turn starting a chain reaction that leads to a process of cellular destruction and disease. They are thought to be a major factor in many cancers.

Trang 8, Miracle Foods by Anna Selby. 

Giải thích ổ trên bình dân. (Hút) thuốc lá và thực phẩm nhân tạo, hay qua chế biến (thêm chất phụ gia, thêm hóa chất bảo quản, kháng sinh, ...) sau khi nấu mà vẫn còn hóa chất có hại cho cơ thể, ... thì ... mớiEdited by nguyentaithanh 2017-11-12 4:49 AM
Top of the page Bottom of the page
nguyentaithanh
Posted 2017-11-13 8:25 AM (#123681 - in reply to #123653)
Subject: RE: Di truyên - Ăn uống và sức khoẻExpert

Posts: 4540
2000200050025
Location: Houston, TX
Nếu Thành được đọc Nature's Cancer - Fighting Foods và Deep Nutrition Thành hẳn đã không bị ung thư ruột.
Top of the page Bottom of the page
Jump to page : 1
Now viewing page 1 [25 messages per page]
Printer friendly version
E-mail a link to this thread
Jump to forum :
Jump to forum :
Actions

Running MegaBBS ASP Forum Software v2.2
© 2003 PD9 Software